top of page

ZAJĘCIA EDUKACYJNE

Zajęcia dydaktyczne bazują na programie zatwierdzonym przez MEN, ale zostały wzbogacone o takie elementy jak:

Nauczyciel i dzieci w bibliotece

nauka angielskiego  prowadzona

stopniowo od najmłodszych

dzieci przez doświadczonego 

i przygotowanego lektora

zajęcia przyrodnicze, które w formie

edukacyjno - zabawowej przybliżają

dzieciom wiedzę na temat otaczającej

przyrody. każda grupa rozpoczyna przygodę

w naszym przedszkolu od posadzenia

drzewka, którym bedzie się opiekować,

a pamiatkowa tabliczka po latach

przypomni kto i kiedy je posadził.

Dzieci w ogrodzie
Zajęcia muzyczne

zajęcia "Poznajemy Świat"

przez zabawę i muzykę dzieci

odbywają podróż po świecie ucząc się 

o ludziach  żyjących w innych krajach

i ich zwyczajach

bottom of page