top of page

Przez cały rok trwa rekrutacja do grup przedszkolnych

jeśli tylko będą wolne miejsca w wybranej grupie.

W ramach  naboru do najmłodzszej grupy zapraszamy dzieci które, we wrześniu 2022

będą miały ukończone 2,5 roku.

 

Aby zapisać dziecko do przedszkola Planeta Przygód należy :

1. przesłać zgłoszenie dziecka do przedszkola

2. podpisać umowę cywilnoprawną
3. złożyć wypełnioną kartę informacyjną Dziecka
4. wpłacić wpisowe, które rozliczymy jako czesne we wrześniu

karta zgłoszenia do pobrania na dole strony lub w zakładce kontakt

plan dnia w naszym przedszkolu

06:30 - 08:00

schodzenie się dzieci do przedszkola, zabawy swobodne i kształtujące umiejętności 

zgodnego współżycia w grupie, czynności organizacyjno- porządkowe

08:00 - 08:15

poranna gimnastyka

08:15 - 08:30

czynności higieniczne, wspólne nakrywanie stołu

08:30 - 09:00

Śniadanie, czynności porządkowe i higieniczne

09:00 - 11:45

zajęcia dydaktyczne, zabawy dowolne, spacery, gry i zabawy ruchowe na świeżym

powietrzu, obserwacje przyrodnicze

11:45 - 12:00

przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne, wspólne nakrywanie do stołu

12:00 - 12:30

obiad, nauka kulturalnego spożywania posiłków, wdrażanie do samodzielności,

czynności higieniczne

12:30 - 13:45

odpoczynek ze słuchaniem muzyki relaksacyjnej lub bajek, ćwiczenia z dziećmi,

dostosowane do ich możliwości i potrzeb, zajęcia rozwijające koordynację

wzrokowo - ruchową, itp.

13:45 - 14:00

przygotowanie do podwieczorku, czynności higieniczne.

14:00 - 14:30

podwieczorek

14:30 - 17:00

popołudniowy panel zabaw umuzykalniających, plastycznych, aktywność własna dzieci,

zabawy ruchowe na sali lub w ogrodzie przedszkolnym, prace porządkowe w kącikach zainteresowań. rozchodzenie się dzieci.

dokumenty do pobrania

karta zgłoszenia dziecka

regulamin przedszkola

statut przedszkola

bottom of page